Home

Culture is a constructed reality of collectively accepted ideas and habits. We live in a self designed reality. 
It are the collectively accepted 'double standards'  that trigger my attention.

Hoe geven wij door middel van onze cultuur het leven vorm ?
Het verstrikt zijn in zelf ontworpen werkelijkheden, met soms zelfs collectief geaccepteerde
'double standards', heeft mijn aandacht.

 

 

Upcoming:

KREISLAUF
24-6  t/m  23-9- 2018
Museum Katharinenhof und Stadt Kranenburg
mit u.a. Claus von Bebber, Dini Thomsen, 
Pat van Boeckel, Gunther Zins