Home

Culture is a constructed reality of collectively accepted ideas and habits. We live in a self designed reality. 
It are the collectively accepted 'double standards'  that trigger my attention.

Hoe geven wij door middel van onze cultuur het leven vorm ?
Het verstrikt zijn in zelf ontworpen werkelijkheden, met soms zelfs collectief geaccepteerde
'double standards', heeft mijn aandacht.


Upcoming:

Kunstenfestival WATOU (B)   1 juli - 15 september 2017 
Alleenigheid/On being alone and unbeareble loneliness