Home

Culture is a constructed reality of collectively accepted ideas and habits. We live in a self designed reality. 
It are the collectively accepted 'double standards'  that trigger my attention.

Hoe geven wij door middel van onze cultuur het leven vorm ?
Het verstrikt zijn in zelf ontworpen werkelijkheden, met soms zelfs collectief geaccepteerde
'double standards', heeft mijn aandacht.

Upcoming:
IJZINGWEKKEND 4
10- 12- 2017 / 7- 02- 2018
Kunsthal 45 Den Helder
met o.a. Frank Halmans en Rudi van den Berg
Ineke Kanters en Henny van der Meer

KREISLAUF
24- 6/ 01- 9- 2018
Museum und Stadt Kranenburg
mit u.a. Claus von Bebber, Dini Thomsen, 
Pat van Boeckel, Gunther Zins