Home

Culture is a constructed reality of collectively accepted ideas and habits. We live in a self designed reality. 
It are the collectively accepted 'double standards'  that trigger my attention.

Al mijn werk verwijst naar de manier hoe wij door middel van onze cultuur het leven vormgeven.
Het verstrikt zijn in zelf ontworpen werkelijkheden, met soms zelfs collectief geaccepteerde
'double standards', heeft mijn aandacht.